วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555

คลิปงานเสวนา “สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญของประชาชนฯ” 29-6-2555


 
 
5 คลิป จากงานเสวนาเรื่อง “สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย”
ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น. วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555 
ณ ห้องรับรอง ๑-๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
 
..
โดย.. พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม, นายแก้วสรร อติโพธิ, นายวรินทร์ เทียมจรัส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ ปรกติ, นายคมสัน โพธิ์คง นายบวร ยสินทร, นางสาวรสนา โตสิตระกูล, นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย, นายสมชาย แสวงการ, นายคำนูณ สิทธิสมาน
 
 
ช่วงเกริ่นนำ โดย สว.คำนูญ สิทธิสมาน
และอภิปรายโดย พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม
 
ช่วง 2 อภิปรายโดยคุณบวร ยสินทร
 
ช่วง 3 อภิปรายโดยอ. คมสัน โพธิ์คง อดีตสว.วรินทร์ เทียมจรัส 
 
ช่วง 4 อภิปรายโดยนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย 
 
ช่วง 5 อภิปรายโดย อ.คมสัน โพธิ์คง สว.รสนา โตสิตระกูล 
คุณบวร ยสินทร ดำเนินรายการโดย สว.สมชาย แสวงการ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น