วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2555

รวมคลิปเสียง(mp3) จากงานฉลองสัมพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้

** สำหรับดาวน์โหลดมาฟัง (ไม่สามารถรับฟังทางออนไลน์ได้)**

มีทั้งคลิปเสียงรายการพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ และรายการสำคัญ ๆ อื่น ๆ จากงานสัปดาห์ฉลองสัมพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้+อโศกรำลึกปี ๒๕๕๕ จากเวทีลานพระบรมรูปทรงม้า กทม. ๒-๑๐ มิ.ย.๒๕๕๕


รวม mp3 พ่อครูสมณะโพธิรักษ์
 • mp3 รายการธรรมก่อนฉันพุทธชยันตี - 8 มิ.ย.55
  ตอน"คือไฉนนัยยะบัณฑิตแท้และจูฬสา โรปมสูตร"โดยพ่อครู สมณะโพธิรักษ์ แสดงไว้ ณ เวทีกองทัพธรรม ลานพระรูป เนื่องในโอกาสฉลองพุทธชยันตี 2600ปี สมณะฟ้าไท สมชาติโก..ร่วมดำเนินรายการ ถ่ายทอดสดโดย fmtv
  ช่วงแรก***อยู่ที่ http://file2.uploadfile.biz/i/EVEHMEIMIWMWMD
  ช่วงหลัง***อยู่ที่ http://file2.uploadfile.biz/i/EVEHMEIMIWDEXE


 • mp3 รายการธรรมก่อนฉันพุทธชยันตี - 7 มิ.ย.55
  ตอน"ปริวรรษ3 อาการ12 และจูฬสาโรปมสูตร" โดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ แสดงไว้
  ณ เวทีกองทัพธรรม ลานพระรูป เนื่องในโอกาสฉลองพุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้
  สมณะฟ้าไท สมชาติโก ร่วมดำเนินรายการ ถ่ายทอดสดโดย fmtv
  ช่วงแรก***อยู่ที่ http://file2.uploadfile.biz/i/ENEHMEIMINDEEZ
  ช่วงหลัง***อยู่ที่ http://file2.uploadfile.biz/i/ENEHMEIMIZMMIM
 • mp3 ธรรมก่อนฉันงานพุทธชยันตี..แสดงโดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์
  ร่วมดำเนินรายการโดยสมณะฟ้าไท สมชาติโก ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า
  6 มิ.ย. 55
  ถ่ายทอดสดโดย fmtv
  ช่วงแรก*** อยู่ที่ http://file2.uploadfile.biz/i/ENEHMEIMIIXHID
  ช่วงหลัง***อยู่ที่ http://file2.uploadfile.biz/i/ENEHMEIMIMIIIZ
 • mp3 งานสัปดาห์พุทธชยันตี 2600 - 5 มิ.ย.55ป็นวันโฮมไทวังของชาวอโศก
  และเป็นวันครบรอบวันเกิดของพ่อครูฯ บรรยายธรรมโดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์
  /สมณะฟ้าไท สมชาติโก ร่วมดำเนินรายการ ถ่ายทอดสดจากลานพระบรมรูปทรงม้า
  โดยทีมงาน fmtv ช่วงแรก***อยู่ที่ http://file2.uploadfile.biz/i/ENEHMEIMEVWNMD
  ช่วงหลัง***อยู่ที่ http://file2.uploadfile.biz/i/ENEHMEIMIEIMMD
 • mp3 "คืนเพ็ญวิสาขะที่ลานพระรูป" ปาฐกถาธรรมโดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ เนื่องในโอกาสสัปดาห์ฉลองสัมพุทธชยันตี 2600 ปี บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า
  เมื่อ 4 มิ.ย.55
  ช่วงแรก***อยู่ที่ http://file2.uploadfile.biz/i/ENEHMEIMEZIWEI
  ช่วงหลัง***อยู่ที่ http://file2.uploadfile.biz/i/ENEHMEIMEZXNIZ

-----------------------+++-------------------------

รวม mp3 รายการอื่น ๆ
 • mp3 รายการพิเศษ"จะช่วยกันฟันฝ่าวิกฤติชาติได้อย่างไร ?" โดยวิทยากร อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์, อ.คมสันต์ โพธิ์คง อ.พมร นวรัตนากรดำเนินรายการโดย คุณอำภา สันติเมทนีดล ที่เวทีกองทัพธรรมลานพระบรมรูปทรงม้า
  เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.55 วลา18.00-20.30 น.
  ช่วงแรก***อยู่ที่ http://file2.uploadfile.biz/i/ENEHMEIMEVEIXI
  ช่วงหลัง***อยู่ที่ http://file2.uploadfile.biz/i/ENEHMEIMEVMDWX
 • mp3 รายการ..ดั้นด้นคันหาตนเอง - 5 มิ.ย. 55
  เจาะลึกชีวิตอนาคาริกของ อ.ดร.ประมวล เพ็งจันทร์ อดีต อ.คณะมนุษย์ศาสตร์ มช.
  ผู้ละทิ้งทรัพย์ศฤงคารและเคหะสถานอันอบอุ่น ออกเดินเท้าเพื่อค้นหาความหมายของชีวิต ดำเนินรายการโดย..สมณะเดินดิน ติกขวีโร ถ่ายทอดสดจากลานพระบรมรูปทรงม้า ทางfmtv
  ช่วงแรก***อยู่ที่ http://file2.uploadfile.biz/i/ENEHMEIMIEXDDM
  ช่วงหลัง***อยู่ที่ http://file2.uploadfile.biz/i/ENEHMEIMIIEDXN
 •  


1 ความคิดเห็น:

 1. โหลดไม่ได้สักอันค่ะ ได้โปรดช่วยแก้ไขให้ด้วยนะคะ อยากโหลดมาฟังมากๆ ค่ะ
  ขอบพระคุณค่ะ

  ตอบลบ