วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

◘ รายการ สงคราม สังคมฯ ก.พ. 2555 (รวมคลิป)
สงครามสังคมธรรมการเมือง
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ (133.23 น.)


สงครามสังคมธรรมการเมือง
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ (134.05 น.)
http://www.boonniyom.net/vdoclip-4999-0-0.html
สงครามสังคมธรรมะการเมือง(ราชธานี)
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
(129.18 น.)


http://www.boonniyom.net/vdoclip-4990-0-0.html
สงครามสังคมธรรมการเมือง (ราชธานี)
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ (130.01 น.)
สงครามสังคมธรรมการเมือง (ราชธานี)
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ (129.13 น.)

สงครามสังคมธรรมการเมือง (บ้านราชฯ)
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ (135.29 น.)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น