วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554

◘ รวมคลิป วิถีอาริยธรรม กรกฏาคม-ตุลาคม 2554

◘ ประจำเดือน ตุลาคม 2554


วิถีอาริยธรรม สันติอโศก ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕

วิถีอาริยธรรม ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔

รายการ วิถีอาริยธรรม ออกอากาศทาง fmtv เมื่อวันที่ 9-10-2554 ดำเนินรายการ 
สมณะฟ้าไท สมชาติโก จาก...ราชธานีอโศก..พ่อท่าน สมณะโพธิรักษ์..องค์ปาฐก


รายการ "วิถึอาริยธรรม" ดำเนินรายการโดย..สมณะฟ้าไท สมชาติโก 
/พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์..องค์ปาฐก จากชุมชนราชธานีอโศก อุบลราชธานี 
ออกอากาศทาง fmtv เมื่อวันที่ 2-10-2554 ความยาวคลิป 2.12 ช.ม. 
วิถีอาริยธรรมที่ราชธานีอโศก ๒ ตุลาคม ๒๕๕๔
ประจำเดือน กันยายน 2554


วิถีอาริยธรรม ราชธานีอโศก ๑๘ กันยายน ๒๕๕๔วิถีอาริยธรรม-สันติอโศก ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔


วิถีอาริยธรรม ๔ กันยายน ๒๕๕๔


◘ ประจำเดือน สิงหาคม 2554วิถีอาริยธรรม-สันติอโศก ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔


วิถีอาริยธรรม ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
พ่อท่านสมณโพธิรักษ์ และ ท่านสมณะฟ้าไท สมชาติโก ดำเนินรายการ
ชุมชนราชธานีอโศก
/ แจกแจงลักษณะของมนุษย์ - อมนุษย์ - สัตว์เปรต, เดรัจฉาน, สัตว์นรก
วิถีอาริยธรรม ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๔
วิถีอาริยธรรม จากราชธานีอโศก ๗ สิงหาคม ๒๕๕๔
◘ ประจำเดือน กรกฎาคม 2554


วิถีอาริยธรรม สันติอโศก ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๔


วิถีอาริยธรรมจาก รธนอโศก ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔


วิถีอาริยธรรม ราชธานี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔


วิถีอาริยธรรม ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔


วิถีอาริยธรรม ที่ห้องกันเกรา ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น