• เวปลิงค์ชาวอโศก •
---------------------------------------------------------


 มีอะไรใหม่ *update !


 ช่องทางการรับชม โทรทัศน์ 

--------------------------------------------
---------------------------------------------
พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ เทศน์ เนื่องในวันสตรีสากล ๘ มี.ค.๕๘  
เมื่อ ๗ ม๊.ค.๕๘ / พส.ศาลีอโศก นครสวรรค์
ปฏิทินชาวอโศก


 • ๒๘ ธ.ค.๒๕๕๗ - ๓ ม.ค.๒๕๕๘  - วันโพชฌังคาริยสัจจายุ ว.บบบ.ครั้งที่ ๓
 • ๒๔ - ๒๖ ม.ค.๒๕๕๘  .... - งานฉลองหนาว ครั้งที่ ๑๓ / พ.ส.ภูผาฟ้าน้ำ เชียงใหม่
 • ๑ - ๗ มี.ค.๒๕๕๘     .... -  พุทธาภิเษก สุดยอดปาฏิหาริย์  ครั้งที่ ๓๙ / พ.ส.ศาลีอโศก นครสวรรค์
 • ๕ - ๑๑ เม.ย.๒๕๕๘ .... -  ปลุกเสกพระแท้ ๆ ของพุทธ ครั้งที่ ๓๙ / ราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี 
 • ๑๓ - ๑๕ เม.ย.๒๕๕๘ .. - ตลาดอารยะ ปีใหม่ ' ๕๘ / ราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี 
 • ๖ - ๗ มิ.ย. ๒๕๕๘  ..... - ม.ว.ช.ครั้งที่ ๒๐
 • ๘  มิ.ย. ๒๕๕๘  ..... -  บัณฑิตศิษย์เก่า ครั้งที่ ๘
 • ๙ - ๑๐  มิ.ย. ๒๕๕๘  ..... -  อโศกรำลึก ครั้งที่ ๓๔ / ราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี
 • ๒๖ - ๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๘  ..... -  คืนสู่เหย้า น.ศ.ปธ.ครั้งที่ ๑๒
 • ๕ - ๘  พ.ย. ๒๕๕๘  ..... -  มหาปวารณา ครั้งที่ ๓๔ 
 • ๒๘ - ๓๐ ธ.ค.๒๕๕๘  ..... -  คืนสู่เหย้า สัมมาสิกขา ครั้งที่ ๑๓
 • ๒๘ ธ.ค.๒๕๕๘ - ๓ ม.ค.๒๕๕๙  - วันโพชฌังคาริยสัจจายุ ว.บบบ.ครั้งที่ ๔


• เวปลิงค์ชาวอโศกที่น่าสนใจ •
◘ หมวด ลิงค์ที่น่าสนใจ

Share this on Facebook
---------------------------------------------------------
ติดต่อเรา.. 
e-mail : namchaba@gmail.com,